1/2" Stem x 3/8" Push Fit Reducer – Push Fit

£1.96 £1.63
SKU
PI061612S
John Guest- 1/2" Stem x 3/8" Push Fit Reducer – Push Fit
John Guest- 1/2" Stem x 3/8" Push Fit Reducer – Push Fit
© 2017 All Rights Reserved – RLBS.