3/8" Plug (Blanking Stem) – Push Fit

£0.50 £0.42
SKU
PI0812S
John Guest - 3/8" Plug (Blanking Stem) – Push Fit
John Guest - 3/8" Plug (Blanking Stem) – Push Fit
© 2017 All Rights Reserved – RLBS.