3/8" Stem x 5/16" Push Fit Reducer – Push Fit

£1.09 £0.91
SKU
PI061210S
John Guest- 3/8" Stem x 5/16" Push Fit Reducer – Push Fit
John Guest- 3/8" Stem x 5/16" Push Fit Reducer – Push Fit
© 2017 All Rights Reserved – RLBS.