5/16" Stem x 3/16" Push Fit Reducer – Push Fit

£0.76 £0.63
SKU
PI061006S
John Guest- 5/16" Stem x 3/16 Push Fit Reducer – Push Fit
John Guest- 5/16" Stem x 3/16 Push Fit Reducer – Push Fit
© 2017 All Rights Reserved – RLBS.